English |Bahasa Malaysia
Permohonan Pembiayaan Kewangan atas talian (Pre-Screening and Customer Segmentation Questionnaire)
Sila isi borang berikut dengan selengkapnya termasuk butir-butiran peribadi anda. Terima kasih.
 
  Nama*
  No.MyKad/ No.Passport tanpa ' - '
  No.Telefon tanpa ' - '
  Alamat E-mel*
  Jenis Pertanyaan*
  Bahagian/ Unit
  Komen Anda*
  Nama Syarikat*
  No. Pendaftaran Syarikat / Perniagaan*
  Produk / Servis*
  Jenis Perniagaan*
  Bilangan Tahun Dalam Perniagaan*
  Jumlah Jualan Tahunan Yang Diaudit (Terkini)* Tahun*
  Bilangan Pekerja Sepenuh Masa*
  Modal Saham Dibayar Penuh*
  Untung Kekal/ (Kerugian Tertunggak)*
  Alamat Perniagaan*
  Poskod*
  Negeri*
  Jenis Pembiayaan Dikehendaki*
  Kos Pembiayaan (Anggaran)*
 
 

Kod Verifikasi*
(Sila taip perkataan berikut)

CAPTCHA Image Reload Image
 
Bagaimana anda dapat tahu mengenai MIDF?  
   
Kursus/ Seminar/ Pameran MIDF Rakan Sepekerjaan/ Rakan-Rakan/ Ahli Keluarga
Surat Promosi MIDF Panggilan dari Pegawai MIDF
Keratan Media (Sila nyatakan media berkenaan) : Sumber-sumber lain (Contohnya: Laman Web MIDF, Facebook MIDF) :
   
 
 
 

Semak status terkini pertanyaan*
Nombor Tiket: Alamat E-mel :