Amanah Butler Malaysia Sdn. Bhd. adalah sebuah syarikat rakan perniagaan Malaysian Industrial Development Finance Berhad ( "MIDF"). Ditubuhkan pada tahun 1974, ia adalah sebuah syarikat pembrokeran wang yang dikawal oleh Bank Negara Malaysia di mana dua pemegang saham utamanya adalah MIDF dan Kumpulan ICAP. ICAP kini tersenarai dalam Bursa Saham London dan terdiri daripada kumpulan wang dan sekuriti broker bersepadu yang terbesar di dunia dengan adanya pejabat di semua pusat kewangan utama seperti London dan New York.

Aktiviti utama Amanah Butler adalah untuk bertindak sebagai pengantara untuk pelbagai produk kewangan bagi semua institusi kewangan berlesen dalam pasaran wang Kuala Lumpur.
Produk & Perkhidmatan
Deposit Pasaran Wang dan Instrumen Tempatan

Menempatkan serta mencari sumber deposit denominasi-MYR untuk semua institusi-institusi kewangan berlesen dalam pasaran ‘inter-bank’ Kuala Lumpur dan Deposit Islam (Al-Mudharabah), BA dan NID.

Produk Pendapatan Tetap
 
  • Sekuriti Kerajaan Malaysia (MGS)
  • Isu Pelaburan Kerajaan (GII)
  • Bon Cagamas / Nota
  • Bil Perbendaharaan (MTB)
  • Bil Bank Negara (BNMN)
  • Bon Korporat
‘Spot & Forward’ Pertukaran Asing

Membeli dan menjual mata wang untuk ‘spot and forward’, serta maklumat harga yang dikemas-kini setiap masa untuk semua pasangan mata wang utama.

Derivatif Kewangan

Pertukaran Kadar Faedah, Pertukaran dan Pemilihan Mata Wang.

Share:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn